تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

انجمن دوستداران کودک پویش

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

بازی و شادی حق همه کودکان است. این حق را به آن ها باز گردانیم.

‎ریال39,500,000

از ‎ریال39,500,000 هدف

موفق شد

۲۴ تیر ۱۳۹۴

78

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.