تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

انجمن دوستداران کودک پویش

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

بازی و شادی حق همه کودکان است. این حق را به آن ها باز گردانیم.

39,500,000 ریال

از 39,500,000 ریال هدف

موفق شد

۲۴ تیر ۱۳۹۴

78

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.