تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

خیریه بنیاد برین

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

همه بچه‌ها دوست دارن واسه عید لباس نو بپوشن. کمک کنیم تا به آرزوشون برسن!

‎ریال80,000,000

از ‎ریال80,000,000 هدف

موفق شد

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.