خرید لباس عید سعید فطر برای 50کودک کار در شهر اهواز

موسسه نيكوكاري و امور خيريه نداي كرامت انساني

خرید لباس عید سعید فطر برای 50کودک کار در شهر اهواز

خريد لباس عيد فطر براى ٥٠كودك كار در شهر اهواز که در چها راه های شهر به کار تمیز کردن شیشه های ماشین ها مشغولند

107,600,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

موفق شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

45

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.