عید کودکانه

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

عید کودکانه

بیست کودک نیازمند منتظر لباس عید هستند تا فارغ از هیاهوی زندگی بزرگترها سال نو را در دل واحساسشان جشن بگیرند.

43,100,000 ریال

از 43,100,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.