تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

کودکان سیل زده کن و سولقان نیازمند حمایت ما هستند

‎ریال50,010,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۴

74

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.