تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

خیریه بنیاد برین

تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

‎ریال10,010,789

از ‎ریال50,000,000 هدف

لغو شد

۱۹ مهر ۱۳۹۶

58

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.