تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

خیریه بنیاد برین

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

با یاری هم، هزینه رهن خانواده‌ای را تامین کنیم.

‎ریال50,200,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۸ تیر ۱۳۹۶

54

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.