دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

با این پروژه هم زنان سرپرست خانوار دارای منبع درآمد می شوند و هم زوج های جوان

28,859,500 ریال

از 80,900,000 ریال هدف

لغو شد

۰۴ مرداد ۱۳۹۸

58

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.