ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

حسین کیانی نیا

ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

می خواهیم برای دو خانواده نیازمند در روستاهای دهدز سرویس بهداشتی و حمام مناسب بسازیم و خانه هایشان را مرمت و نوسازی کنیم.

7,009,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

تا پایان

9

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.