ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

حسین کیانی نیا

ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

می خواهیم برای دو خانواده نیازمند در روستاهای دهدز سرویس بهداشتی و حمام مناسب بسازیم و خانه هایشان را مرمت و نوسازی کنیم.

31,569,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

لغو شد

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.