ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

حسین کیانی نیا

ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

می خواهیم برای دو خانواده نیازمند در روستاهای دهدز سرویس بهداشتی و حمام مناسب بسازیم و خانه هایشان را مرمت و نوسازی کنیم.

‎ریال31,569,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

لغو شد

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.