تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

تهیه چرخ خیاطی برای زنان سرپرست خانواری که دوره‌های مربوطه را به همت خیران دیگر گذرانده اند.

12,405,000 ریال

از 88,328,500 ریال هدف

لغو شد

۲۰ دی ۱۳۹۶

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.