تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

تهیه چرخ خیاطی برای زنان سرپرست خانواری که دوره‌های مربوطه را به همت خیران دیگر گذرانده اند.

‎ریال12,405,000

از ‎ریال88,328,500 هدف

لغو شد

۲۰ دی ۱۳۹۶

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.