توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

با آموزش مهارت‌های تربیتی به مادران و فرزندانشان کمک کنیم تا کودکان و نوجوانان امروز به کارآفرینان فردا تبدیل شوند

‎ریال21,860,000

از ‎ریال113,542,000 هدف

لغو شد

۳۰ آذر ۱۳۹۶

61

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.