فاز اول ساخت یک اتاق وحمام ودستشویی برای خانواده ای نیازمند

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

فاز اول ساخت یک اتاق وحمام ودستشویی برای خانواده ای نیازمند

پدر از کار افتاده بدلیل بیماری، وهمسرش ودخترنوجوان وپسرجوانش(جمعا۴نفر) در یک اتاق ۱۲متری قدیمی مرطوب وغیربهداشتی زندگی میکنند.

‎ریال17,318,116

از ‎ریال161,300,000 هدف

لغو شد

۲۰ دی ۱۳۹۸

34

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.