تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

حامیان مهر آذری

تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

13,247,650 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

لغو شد

۱۹ مهر ۱۳۹۶

62

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.