فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

موسسه روشنای طلوع مهر شیراز

فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

خانه ای برای تجربه کردن دانش، امنیت و شادابی در یکی از مناطق محروم شیراز

‎ریال14,250,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

لغو شد

۰۷ آبان ۱۳۹۸

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.