بهار در خزان در سال تحصیلی جدید

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

بهار در خزان در سال تحصیلی جدید

این موسسه قصد دارد برای 58 نفر از دانش اموزان ایتام لوازم التحریر تهیه کند

897,001 ریال

از 60,500,000 ریال هدف

2 هفته

تا پایان

7

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.