با هم نمیبازیم

شرکت آوای بازی سازان پردیس

با هم نمیبازیم

جامعه بازیسازان زیر نظر "کمیسیون سرگرمی و بازی های رایانه ای نظام صنفی" برای یاری با سیل زدگان همراه می‌شوند.

‎ریال2,000,000

از ‎ریال161,300,000 هدف

لغو شد

۱۰ خرداد ۱۳۹۸

1

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.