تامین بخشی از هزینه های جهیزیه دختری نیازمند

خیریه پیام امید

تامین بخشی از هزینه های جهیزیه دختری نیازمند

پرستو خانم از سنین کودکی پدرش را از دست داده و مدتی است که عقد کرده و در ماه آینده مقرر شده که ازدواج نمایند.

‎ریال408,700,000

از ‎ریال408,700,000 هدف

موفق شد

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

1

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.