تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

همه قشنگی بچه گربه‌ها به بازیگوشی و بالا پایین پریدنشونه. کمک کنیم این کوچولو دوباره سرپا بشه.

15,390,000 ریال

از 15,390,000 ریال هدف

موفق شد

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.