تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

همه قشنگی بچه گربه‌ها به بازیگوشی و بالا پایین پریدنشونه. کمک کنیم این کوچولو دوباره سرپا بشه.

‎ریال15,390,000

از ‎ریال15,390,000 هدف

موفق شد

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.