تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک زن سرپرست خانوار

موسسه خیریه پیام امید

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک زن سرپرست خانوار

یک زن سرپرست خانوار که سرپرستی دو فرزند را بر عهده دارد به دنبال ایجاد سرپناهی امن برای خانواده خود است.

‎ریال32,300,000

از ‎ریال32,300,000 هدف

موفق شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.