با آنان می‌مانیم

یاریگران کودکان کار پویا

با آنان می‌مانیم

طرح راه‌اندازی کلاس پنجم برای کودکان کار دارای اختلال و مشکلات یادگیری

‎ریال80,700,000

از ‎ریال80,700,000 هدف

موفق شد

۰۹ مرداد ۱۳۹۸

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.