اشتغالزایی برای جوان توانیاب

بابک حیدری

اشتغالزایی برای جوان توانیاب

با همراهی هم برای توانمندسازی پسری توانیاب لپ‌تاپ می‌خریم تا مشغول به کار شود و شرایط زندگیش بهبود پیدا کند

‎ریال107,600,584

از ‎ریال107,600,000 هدف

موفق شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۸

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.