اشتغالزایی برای جوان توانیاب

بابک حیدری

اشتغالزایی برای جوان توانیاب

با همراهی هم برای توانمندسازی پسری توانیاب لپ‌تاپ می‌خریم تا مشغول به کار شود و شرایط زندگیش بهبود پیدا کند

107,600,584 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۸

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.