تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

موسسه خیریه پیام امید

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

دختری جوان برای تامین هزینه‌های زندگی خواهر و مادر بیمارش نیاز به چرخ خیاطی دارد.

34,000,000 ریال

از 34,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

34

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.