تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

موسسه خیریه پیام امید

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

دختری جوان برای تامین هزینه‌های زندگی خواهر و مادر بیمارش نیاز به چرخ خیاطی دارد.

‎ریال34,000,000

از ‎ریال34,000,000 هدف

موفق شد

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

34

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.