سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

انجمن دوستداران کودک پویش

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

اجاره بهاء مرکز آموزشی برای کودکان بازمانده از تحصیل

‎ریال215,200,000

از ‎ریال215,200,000 هدف

موفق شد

۰۸ بهمن ۱۴۰۱

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.