تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

موسسه خیریه رضویه

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

با دستامون یه کوه محکم بسازیم واسه حمایت از زنی نیازمند و سرپرست خانواده

‎ریال61,000,000

از ‎ریال61,000,000 هدف

موفق شد

۰۹ اسفند ۱۳۹۴

142

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.