تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

موسسه خیریه رضویه

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

با دستامون یه کوه محکم بسازیم واسه حمایت از زنی نیازمند و سرپرست خانواده

61,000,000 ریال

از 61,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ اسفند ۱۳۹۴

142

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.