تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

موسسه خیریه پیام امید

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

خانواده ای که مرد خانواده حدود 3 سال است دچار ضایعه نخاعی شدید شده است نیازمند هزینه ودیعه مسکن می باشد.

32,300,000 ریال

از 32,300,000 ریال هدف

موفق شد

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.