تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

موسسه خیریه پیام امید

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

خانواده ای که مرد خانواده حدود 3 سال است دچار ضایعه نخاعی شدید شده است نیازمند هزینه ودیعه مسکن می باشد.

‎ریال32,300,000

از ‎ریال32,300,000 هدف

موفق شد

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.