مهر با محبت شما زیباست

خیریه پیام امید

 مهر با محبت شما زیباست

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان بی بضاعت تهران

‎ریال215,100,000

از ‎ریال215,100,000 هدف

موفق شد

۲۶ مهر ۱۴۰۲

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.