مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

حزب اعتدال و توسعه

مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات با مشارکت مردمی در تامین هزینه‌ها

74,830,000 ریال

از 74,830,000 ریال هدف

موفق شد

۰۳ مهر ۱۳۹۶

48

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.