هیج کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی نباید از تحصیل باز بماند.

انجمن دوستداران کودک پویش

هیج کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی نباید از تحصیل باز بماند.

شعار ما در کمپین اینجا مهر خورشید می تابد این است که

‎ریال268,900,000

از ‎ریال268,900,000 هدف

موفق شد

۲۷ شهریور ۱۴۰۲

20

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.