تکمیل ودیعه مسکن زینب خانم

خیریه پیام امید

تکمیل ودیعه مسکن زینب خانم

زینب خانم حدودا 30ساله از همسرش جدا شده و با یک فرزند 10 ساله با مادرش و 3 خواهر و برادر کوچکش که برادرش عقب مانده است زندگی می کند.

‎ریال312,600,000

از ‎ریال312,600,000 هدف

موفق شد

۰۵ اسفند ۱۴۰۲

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.