توسعه و گسترش پلتفرم مهربانه

نیکوکاری ‌مهربانه

توسعه و گسترش پلتفرم مهربانه

حمایت از پلتفرم‌های اجتماعی و عام‌المنفعه، کمک به رشد و آگاه‌سازی جامعه

78,480,000 ریال

از 78,480,000 ریال هدف

موفق شد

۱۰ تیر ۱۳۹۶

94

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.