حمایت گروهی قلمه

نیکوکاری ‌مهربانه

حمایت گروهی قلمه

اشتغالزایی برای دو جوان از منطقه محروم

‎ریال500,000,000

از ‎ریال500,000,000 هدف

موفق شد

۲۳ مهر ۱۳۹۹

56

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.