بهار بر سقف خانه تو

انجمن دوستداران کودک پویش

بهار بر سقف خانه تو

تأمین هزینه‌ی فضای آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل روستاهای جنوب شرقی تهران

167,825,900 ریال

از 167,800,000 ریال هدف

موفق شد

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.