تامین سبد غذایی خانواده های نیازمند

خیریه پیام امید

تامین سبد غذایی خانواده های نیازمند

در نظر داریم با همراهی شما عزیزان سبد ارزاق فصل تابستان 37 خانواده نیازمند را تامین کنیم.

‎ریال243,100,000

از ‎ریال243,100,000 هدف

موفق شد

۱۱ شهریور ۱۴۰۲

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.