یک، دو، سه مدرسه

انجمن دوستداران کودک پویش

یک، دو، سه مدرسه

آمادگی همۀ کودکان برای ورود به مدرسه یکسان نیست.پیش دبستانی فرصتیست برای کاستن از فاصله های آموزشی کودکان محروم

161,300,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

موفق شد

۰۶ تیر ۱۳۹۸

33

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.