تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

حمایت از نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتخابات شوراها

10,120,000 ریال

از 10,120,000 ریال هدف

33

مشارکت‌کننده


این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.