تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

حمایت از نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتخابات شوراها

‎ریال10,120,000

از ‎ریال10,120,000 هدف

33

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.