رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

در یک زیرزمین نمور و محقر با درست کردن رب و ترشی و نظافت خانه دیگران زندگی‌شان را می گذراند.

‎ریال65,270,000

از ‎ریال64,520,000 هدف

موفق شد

۰۷ تیر ۱۳۹۷

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.