تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

موسسه خیریه پیام امید

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

یکی از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت موسسه که دارای یک فرزند پسر 5 ساله می باشند و در منزل پدر با 5 نفر دیگر زندگی می کنند.

‎ریال86,100,000

از ‎ریال86,100,000 هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۸

89

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.