تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

کاش فقر دلیل درس نخوندن کودکان نباشه

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۲۸ مهر ۱۳۹۵

198

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.