تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

فقر نباید بازدارنده رشد و آگاهی انسان‌ها باشه.

‎ریال70,000,000

از ‎ریال70,000,000 هدف

موفق شد

۱۰ مهر ۱۳۹۵

114

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.