نیاز مدرسه به دستگاه کپی

یعقوب ذاکری درباغی

نیاز مدرسه به دستگاه کپی

بیاییم بذر انفاق را در زمین آباد بکاریم

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۰۹ بهمن ۱۳۹۷

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.