تهیه لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان میناب

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان میناب

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

‎ریال50,816,501

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۱۰ شهریور ۱۳۹۶

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.