مهر مهربان ؛ بورسیه تحصیلی 25 دانش آموز نیازمند مناطق محروم

حسین کیانی نیا

مهر مهربان ؛ بورسیه تحصیلی 25 دانش آموز نیازمند مناطق محروم

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم کودکان بی بضاعت و مستعد بخش دهدز که فاقد توان مالی جهت تحصیل میباشند، کمک کنیم.

84,700,000 ریال

از 84,700,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ آبان ۱۳۹۸

109

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.