لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند بخش بندزرک

یعقوب ذاکری درباغی

لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند بخش بندزرک

تامین کمک هزینه ی خرید لوازم مدرسه(ایرانی) برای 100 دانش آموز نیازمند بخش بندزرک شهرستان میناب

40,000,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

تا پایان

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.