تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

یعقوب ذاکری درباغی

تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

بیاییم لذت یادگیری هوشمندانه را برای بچه های مستعد و محروم به ارمغان بیاوریم

75,300,000 ریال

از 75,300,000 ریال هدف

موفق شد

۱۷ آذر ۱۳۹۷

27

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.