تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

تحصیل و آموزش حق همه کودکان است

15,300,000 ریال

از 34,350,000 ریال هدف

6 روز

تا پایان

19

مشارکت‌کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.