تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

حسین کیانی نیا

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

مهر مهربان ؛ حامی کودکان مستعد و نیازمند مناطق محروم باشیم.

‎ریال64,600,000

از ‎ریال64,600,000 هدف

موفق شد

۱۱ مهر ۱۳۹۷

50

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.