خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

یعقوب ذاکری درباغی

خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

مهر آمد و نگاه های منتظر دانش آموزان محروم میناب بدستان پر مهر شماست

1,650,001 ریال

از 37,700,000 ریال هدف

1 ماه

تا پایان

9

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.