خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

یعقوب ذاکری درباغی

خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

مهر آمد و نگاه های منتظر دانش آموزان محروم میناب بدستان پر مهر شماست

‎ریال37,700,000

از ‎ریال37,700,000 هدف

موفق شد

۰۱ مهر ۱۳۹۷

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.