تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

خداوند فطرتی نیک را در ما نهاده است

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۲ تیر ۱۳۹۷

44

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.