تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

خداوند فطرتی نیک را در ما نهاده است

19,500,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

2 روز

تا پایان

43

مشارکت‌کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.