تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

خداوند فطرتی نیک را در ما نهاده است

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۰۲ تیر ۱۳۹۷

44

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.