تهیه کفش و لباس عید برای دانش آموزان یتیم مناطق محروم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه کفش و لباس عید برای دانش آموزان یتیم مناطق محروم

بیایید نوروز 98 را برای دانش آموزان مناطق محروم رنگین کنیم.

113,000,000 ریال

از 113,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.