مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

با هم محیطی علمی و حرفه ای برای نوجوان های با استعداد کشورمون بسازیم.

60,000,000 ریال

از 60,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ خرداد ۱۳۹۵

133

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.